Криміналізація ринку пластикових відходів створює загрози навколишньому середовищу

| Екологія
Криміналізація ринку пластикових відходів створює загрози навколишньому середовищу
В рамках спільного з IPEN проекту надаємо тези розслідування Інтерполу щодо криміналізації міжнародного ринку пластикових відходів, що створює загрозу для навколишнього середовища.

Генеральний секретаріат Інтерполу опублікував доповідь, що містить аналіз кримінальних тенденцій і загроз на ринку пластикових відходів після січня 2018 року і пропозиції щодо необхідних заходів для боротьби з цими загрозами. Для дослідження були зібрані й проаналізовані дані 40 країн, а також інформація з відкритих джерел. В останні роки, наголошується у доповіді, спостерігалося різке зростання виробництва й використання пластику. Як результат – кількість пластикових відходів неухильно збільшувалася на 10 млн. тонн щороку, починаючи з 2010-го року, і досягла майже 360 млн. тонн на рік у 2018 році. Відповідно розширювався і легальний ринок пластикових відходів, які мають високу економічну цінність. Обробка пластикових відходів – це ринок з високою доданою вартістю, що забезпечує для бізнесу можливості отримання доходу шляхом спалювання і переробки. Ринок переробки пластику в 2016 році оцінювався у $34,80 млрд., а до 2022 року, за прогнозами, він досягне $50,36 млрд.
Діяльність на ринку пластикових відходів пов'язана з витратами на різних етапах виробничо-збутового ланцюжка; це, зокрема, витрати на інфраструктуру і робочу силу, а також оподаткування, особливо податки на спалювання та захоронення відходів у країнах, які стимулюють переробку. Злочини, пов'язані з пластиковими відходами, як правило, полягають в основному в спробах скорочення або обходу цих витрат, або доотримання прибутку за рахунок покладання цих витрат на клієнтів.
В результаті розвинені країни (перш за все Європа) стали ключовими експортерами, а Азія – основним регіональним імпортером на світовому ринку пластикових відходів. Раніше відходи прямували в основному до Китаю: в період з 1992 по 2017 рр. Китай імпортував 45% світових пластикових відходів. З січня 2018 року Китай ввів обмеження на імпорт 24 видів твердих відходів, включаючи пластикові. Це викликало зміни в географічній структурі потоків пластикових відходів, відтак зросли нові форми криміналізації цього ринку. Після січня 2018 року спостерігається значна переорієнтація експорту пластикових відходів в інші країни Південної і Південно-Східної Азії, і в меншій мірі – до Східної Європи, які мають дуже обмежені можливості з ефективного управління відходами. Ще однією тенденцією стало зростання незаконної обробки пластикових відходів в країнах-експортерах та в країнах-імпортерах. В країнах-експортерах спостерігалося значне збільшення обсягів захоронення відходів на незаконних звалищах, та організовані пожежі, щоб з мінімальними витратами впоратися з великими обсягами необроблених побутових відходів, які раніше експортувалися до Китаю.
Це призвело до збільшення кількості незаконних звалищ, особливо тих побутових пластикових відходів, які мають нижчу якість, ніж імпортовані, через нерозвиненість місцевої системи збору та сортування відходів. Серйозною проблемою стало збільшення кількості підроблених документів і завідомо неправильного декларування пластикових відходів. Такі порушення і раніше протягом ряду років були звичайним способом скоєння злочинів, пов'язаних з відходами. Однак саме в останні роки випадки шахрайства в цій галузі стали систематичними, як то:
• партії пластикових відходів помилково декларуються як призначені для утилізації або як сировина; навмисне невірно використовуючи коди класифікації відповідно до Базельської конвенції, партії пластикових відходів оголошуються безпечними, в той час як вони забруднені або змішані з іншими потоками відходів;
• незаконно відправлені забруднені пластикові відходи приховують в контейнері, розміщуючи їх за «чистими» пластиковими відходами, які вказані в супровідних документах;
• відходи декларуються неправильно, що дозволяє ухилятися від сплати податків;
• невірно вказується кінцевий пункту призначення партій пластикових відходів з використанням країни-транзитера в зоні вільної торгівлі.

У доповіді рекомендується перейти до попереднього контролю за переміщенням відходів, визначаючи ризики на ранньому етапі й усуваючи їх до того, як вони перетворяться в реальні загрози.

ГО "Розбудова"